IRIS TECH+, levert haar eerste “International Welder” diploma’s af

Sinds februari 2011, is IRIS TECH+ officieel erkend als ATB (Aproved Training Body), hierdoor is ze gemachtigd om de “Internationale Lasser” diploma’s af te leveren.
De “International Welder” richtlijn werd op een internationaal niveau uitgewerkt, om de theoretische en de praktische eisen vast te leggen die toelaten om een lasser in opleiding te kwalificeren.

De diploma’s worden behaald na het slagen in een theoretische test en een praktisch examen onder controle van een onafhankelijk certificeringorganisme.

IRIS TECH+, heeft besloten om zich aan te sluiten bij deze opleiding- en certificeringmethode, teneinde de kwaliteit en de objectiviteit van de verworven competenties van haar lassers te garanderen.