Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Koeltechnieken basis principes - 4 dagen

 

Voorkennis : Geen

 

Inhoud :

 

  

1. Inleiding, eenheden

            De eenheden van het internationaal systeem(IS)

            De gewone en de afgeleide eenheden

            Meervouden en enkelvouden

            Kracht – Druk – Arbeid – Vermogen

 

2. Principes van de basis fysica

            De toestanden van de materie

            De toestandsveranderingen

            Het enthalpie diagram van een koelgas

 

3. Werkingsprincipe van een samendrukkend koelsysteem

            Relatie druk / temperatuur

            De koelcyclus

De hoofdbestanddelen vaneen koelkring

            Toepassingsvoorbeelden hiervan in een klimatiseringssysteem

            De omzettingen in het enthalpie diagram

            De oververhitting en de onderkoeling

 

4. De koelgassen

            Samenstellende chemische delen van de koelmiddelen en hun nomenclatuur

            De zuivere gassen, de azeotropen en de zeotropen

            Identificatieconventies

 

5.De koelingcompressoren

            Hermetische compressoren (zuiger, Scroll, mono - cel roterend, met beweeglijke schoepen, met vrije schoepen, Bi–cel)

            Halfhermetische compressoren

            Open compressoren

            Schroefcompressoren

            Koppeling, smering, dichtheid

            Start van een compressor (eenfasig, driefasig)

 

6. De koelmiddeldrukmeters

            Manifoldtypes

            Werking en gebruik

 

7. De dienstkranen op de compressor en het vertrekpunt vloeibaar koelmiddel

            Aanzuiging

            Terugdringing

            Vertrekpunt vloeibaar koelmiddel

 

8. De verdampers

            Rol en werking van de verdamper

            Statische verdamper

            Geventileerde verdamper

            Dubbelstroom verdamper

            Op een muur bevestigde verdamper

            Ondergedompelde verdamper

            Verdamper van de koude accumulator

            Meervoudige bel verdamper

            Coaxiale verdamper

            Eutectische platen

 

9. De condensors

            Rol en werking van de condensor

Water en lucht condensors

            Meervoudige bel condensors

            Ondergedompelde condensors

            Coaxiale condensors

 

10. De ontspanningsorganen

            Rol en werking van de ontspanner

            Capillaire ontspanner

            Handmatige ontspanner

            Vlotterontspanner hoge en lage druk

            Automatische drukgestuurde ontspanner

            Thermostatische ontspanner

            Elektronische ontspanner

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Catherine Coen op 02 / 340 07 87 of catherine.coen@iristech.be 

Indien U een kandidaat wenst in te schrijven voor een opleiding, graag ons de bestelbon doormailen of faxen op : catherine.coen@iristech.be of op faxnummer 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma. 

Indien het minimum aantal deelnemers bereikt is, bevestigen wij ten laatste 2 weken voor de vooropgestelde aanvangsdatum, het doorgaan van de door U gevraagde opleiding.

:: FAQ

 • Waar en wanneer gaan de opleidingen door ? Open or Close

  De opleidingen vinden plaats in onze werkplaatsen, 117, Sint-Denijsstraat te 1190 Vorst.

   

  De lessen gaan door van maandag tot vrijdag, volgens het uurrooster 7u30 tot 15u30.

   

 • Wat omvatten uw tarieven ? Open or Close

  Behalve anders vermeld, zijn onze tarieven begrepen per persoon voor het geheel van de opleiding.

   

   De BTW is niet van toepassing op deze bedragen.

   

  Onze tarieven omvatten de prestaties van de lesgever, het pedagogisch materiaal, de cursusnota’s, een middagsandwich en enkele dranken.

   

 • Welke zijn de inschrijvingsmodaliteiten ? Open or Close

  Om een kandidaat in te schrijven, vragen wij U een bestelbon te mailen of te faxen naar : catherine.coen@iristech.be of per fax naar 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma.

   

 • Wanneer krijg ik de bevestiging van mijn inschrijving ? Open or Close

  Het effectief doorgaan van de opleiding wordt 2 weken voor de aanvang van de opleiding, per mail of fax gemeld, dit indien het minimum aantal deelnemers bereikt is.

   

  Bij onvoldoende inschrijvingen, zullen wij U melden dat de opleiding afgelast wordt.

   

 • Kan mijn onderneming genieten van opleidingspremies ? Open or Close

  Deze vraag stelt U het beste aan het sectorfonds waartoe Uw bedrijf behoort!

   

  De hiernavolgende sectorfondsen hebben reeds premies toegekend aan ondernemingen die werknemers inschreven voor onze opleidingen:

   

  ·     PC 111 - metaal - INOM

  ·     PC 149.01 - elektriciens - Vormelec

  ·     PC 124 - bouw - FVB

  ·     PC 118 - voeding- IPV

   

  Daar de premieaanvragen soms lang voor het begin van de opleiding moeten aangevraagd worden, raden wij aan, dat U zich op tijd inlicht bij Uw sectorfonds.

   

  Graag ook IRIS TECH+ informeren betreffende de eventuele stappen die zij moet ondernemen, opdat U van deze premie zou kunnen genieten (bv aanwezigheidslijst enz.)

    

 • Kan een opleiding georganiseerd worden met alleen werknemers uit mijn bedrijf ? Open or Close

  Ja.

   

  U kunt hiervoor Catherine Coen contacteren om een prijsofferte en een opleidingsplanning te bekomen.

  catherine.coen@iristech.be – tel: 02 / 340 07 87

   

 • Open or Close

        

 • Hebt u informatie over de premie betaald door Vormelek aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 ? Open or Close

  Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een partnerschapsopleiding met Vormelek volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

   

  Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

  Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek : 02 476 16 76

   

  U mag de premie aanvragen ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding, online : www.vormelek-formelec.be

   

  vzw VORMELEK

  Marlylaan 15

  1120 Brussel

  Tél : 02 476 16 76 – fax : 02 476 17 76

  info@vormelek-formelec.be

  www.vormelek-formelec.be