Basis elektriciteit - 4 dagen

Voorkennis : Geen

 

Inhoud :

 

1. De elektrische kring

Voorstelling

Kringelementen

Open- en gesloten kring

Kortsluiting, slecht contact, overbelasting en onderbreking

 

2. Elektrische ladingen

Samenstelling van de stof

Elektriciteit

Isolator, halfgeleider, geleider en supergeleiding

 

3. De elektrische spanning

Elektrisch potentiaal

Elektrische spanning

Meten van spanning

De universele meter

De voltmeter

 

4. De elektrische stroom

Elektrische stroom

De elektrische stroomkring

Geleiders

Isolatoren

Meten van een stroom

De Ampèremeter

 

5. De soorten spanningen en stromen

Een gelijkspanning of een gelijkstroom

Een wisselspanning of een wisselstroom

Waarden bij spanningen en stromen

Overzicht van de verschillende spanningen

 

6. De elektrische weerstand

Voorstelling met het watermodel

De weerstandswaarde

De vermogenswaarde

Het meten van weerstanden

Soorten weerstanden

De soortelijke weerstand

De wet van Pouillet

 

7. De wet van Ohm

De definitie van de wet van Ohm

De afgeleide formules

 

8. De serieschakeling

Het principe van de serieschakeling

De eigenschappen van een serieschakeling

De vervangingsweerstand

De voorschakelweerstand

 

9. De parallelschakeling

Het principe van de parallelschakeling

De eigenschappen van een parallelschakeling

Vervangingsweerstand

Oefeningen

 

10. Arbeid en vermogen

Arbeid

Het vermogen bij gelijkspanning

Het vermogen bij wisselspanning

Het verband tussen arbeid, vermogen en de wet van Ohm

 

11. Het rendement

Wat is rendement ?

De formulering van het rendement

 

12. Meten van het energieverbruik

Vermogens meten met een volt- ampère- en een wattmeter

Het elektrisch verbruik meten met een kWh-meter

De elektrische energieprijs

 

13. Het Joule-effect

Het Joule-effect

De wet van Joule

Het verlies door het Joule-effect

Het Joule-effect bij het overbrengen van elektrische energie

 

14. Schakelmateriaal

Componenten in de kring

Netstelsels

Schakelmateriaal en de symbolen

 

15. Basisschakelingen

Teken technologische symbolen

Enkele basisschakelingen

 

16. Praktische ruimtelijke uitvoering

Componenten

Uitvoeringen

Opstellen schema

Uitmeten van een stroomkring onder spanning

Uitmeten van een stroomkring zonder spanning

 

17. Meettechnologie

Gebruik van de universele meter

Uitmeten van een schakelaar

Aandachtspunten bij het gebruik van een V-meter

Meten van een gelijkspanning

De voltmeter op wisselspanning

Aandachtspunten fij het gebruik van een A-meter

Meten van gelijkstroom

Meten van wisselstroom

Aandachtspunten bij gebruik van een ohmmeter

Meten van weerstanden

Aandachtspunten fij het gebruik van een watt-meter

Meten van het vermogen

Meten van de fase – opeenvolging met de draaiveldmeter

 

18. Gevaren van elektriciteit

Gevaren van elektriciteit voor mens en omgeving

De effecten van elektriciteit

Wat doen bij elektrocutie ?

De vitale stappen bij elektrocutie