Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Electricité de base - 4 jours

 

Pré requis : Aucun

 

Contenu :

 

1. Le circuit électrique

Représentation

Eléments

Ouvert / fermé

Court-circuit, mauvais contact, surcharge et coupure de courant

 

2. Les charges électriques

Matière

Molécule

Atome

Noyau

Electrons

Nombre atomique

Electricité

Electrons libres

Charge électrique

Effet couronne

Cage de Faraday

Isolant, semi-conducteur, conducteur et supraconducteur

 

3. Tension électrique

Potentiel

Tension

Mesure de tension

Multimètres universel, analogique, numérique

 

4. Courant électrique

Courant

Circuit

Polarité et sens du courant

Circuit ouvert

Circuit fermé

Conducteurs

Isolants

Mesure d’un courant électrique

Ampèremètre et courant continu

Ampèremètre et courant alternatif

 

5. Types de tension et courant

Tension ou courant continu

Tension ou courant continu pur

Evolution en dents de scie

Evolution en créneau

Impulsion

Forme d’onde

Tension ou courant continus périodiques

Tension ou courant alternatifs

Tension ou courant alternatifs purs

Tension du réseau

Valeurs des tensions et des courants

 

6. La résistance électrique

Résistance

Valeur de résistance

Valeur de puissance

Mesure des résistances

Types de résistances

Résistivité

 

7. Loi d’Ohm

Définition

Formules dérivées

 

8. Raccordement en série

Principe

Propriétés

Résistance équivalente

Résistance additionnelle en série

 

9. Raccordement en parallèle

Principe

Propriétés

Résistance équivalente

 

10. Travail et puissance

Notion

Puissance en cas de tension continue

Puissance en cas de tension alternative

Relation entre travail, puissance et loi d’Ohm

 

11. Le rendement

Définition

Formulation

 

12. Mesure de consommation en énergie

Mesure de puissance avec voltmètre, ampèremètre et watt mètre

Mesure de consommation électrique avec un KWH-mètre

 

13. L’effet Joule

Effet Joule et ses applications

Loi Joule

Pertes dues à effet Joule

Effet Joule lors du transport de l’énergie électrique

 

14. Matériel de raccordement

Matériel utilisé dans circuit

Système à deux phases

Tensions normalisées

Raccordement monophasé

Réalisation d’une tension monophasée

Matériel de raccordement et symboles utilisés

Ration entre le matériel de raccordement et les schémas techniques

Mesure du fonctionnement de différents interrupteurs

 

15. Raccordements de base

Symboles

 

16. Réalisation pratique spatiale

Composants

Réalisation

Etablissement de schémas

Mesure d’un circuit sous tension

Mesure d’un circuit hors tension

 

17. Techniques de mesure

Utilisation du multimètre universel

Mesure d’un interrupteur

Eléments importants lords de l’utilisation d’un voltmètre

Mesure d’une tension continue

Mesure d’une tension alternative

Eléments importants lors de l’utilisation d’un ampèremètre

Mesure d’un courant continu

Mesure d’un courant alternatif

Eléments importants lors de l’utilisation d’un ohmmètre

Mesure des résistances

Eléments importants lors de l’utilisation d’un wattmètre

Mesure d’une puissance

 

18. Les dangers de l’électricité

Pour l’homme et son environnement

Effets de l’électricité

Que faire en cas d’électrocution

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Catherine Coen op 02 / 340 07 87 of catherine.coen@iristech.be 

Indien U een kandidaat wenst in te schrijven voor een opleiding, graag ons de bestelbon doormailen of faxen op : catherine.coen@iristech.be of op faxnummer 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma. 

Indien het minimum aantal deelnemers bereikt is, bevestigen wij ten laatste 2 weken voor de vooropgestelde aanvangsdatum, het doorgaan van de door U gevraagde opleiding.

:: FAQ

 • Waar en wanneer gaan de opleidingen door ? Open or Close

  De opleidingen vinden plaats in onze werkplaatsen, 117, Sint-Denijsstraat te 1190 Vorst.

   

  De lessen gaan door van maandag tot vrijdag, volgens het uurrooster 7u30 tot 15u30.

   

 • Wat omvatten uw tarieven ? Open or Close

  Behalve anders vermeld, zijn onze tarieven begrepen per persoon voor het geheel van de opleiding.

   

   De BTW is niet van toepassing op deze bedragen.

   

  Onze tarieven omvatten de prestaties van de lesgever, het pedagogisch materiaal, de cursusnota’s, een middagsandwich en enkele dranken.

   

 • Welke zijn de inschrijvingsmodaliteiten ? Open or Close

  Om een kandidaat in te schrijven, vragen wij U een bestelbon te mailen of te faxen naar : catherine.coen@iristech.be of per fax naar 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma.

   

 • Wanneer krijg ik de bevestiging van mijn inschrijving ? Open or Close

  Het effectief doorgaan van de opleiding wordt 2 weken voor de aanvang van de opleiding, per mail of fax gemeld, dit indien het minimum aantal deelnemers bereikt is.

   

  Bij onvoldoende inschrijvingen, zullen wij U melden dat de opleiding afgelast wordt.

   

 • Kan mijn onderneming genieten van opleidingspremies ? Open or Close

  Deze vraag stelt U het beste aan het sectorfonds waartoe Uw bedrijf behoort!

   

  De hiernavolgende sectorfondsen hebben reeds premies toegekend aan ondernemingen die werknemers inschreven voor onze opleidingen:

   

  ·     PC 111 - metaal - INOM

  ·     PC 149.01 - elektriciens - Vormelec

  ·     PC 124 - bouw - FVB

  ·     PC 118 - voeding- IPV

   

  Daar de premieaanvragen soms lang voor het begin van de opleiding moeten aangevraagd worden, raden wij aan, dat U zich op tijd inlicht bij Uw sectorfonds.

   

  Graag ook IRIS TECH+ informeren betreffende de eventuele stappen die zij moet ondernemen, opdat U van deze premie zou kunnen genieten (bv aanwezigheidslijst enz.)

    

 • Kan een opleiding georganiseerd worden met alleen werknemers uit mijn bedrijf ? Open or Close

  Ja.

   

  U kunt hiervoor Catherine Coen contacteren om een prijsofferte en een opleidingsplanning te bekomen.

  catherine.coen@iristech.be – tel: 02 / 340 07 87

   

 • Open or Close

        

 • Hebt u informatie over de premie betaald door Vormelek aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 ? Open or Close

  Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een partnerschapsopleiding met Vormelek volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

   

  Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

  Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek : 02 476 16 76

   

  U mag de premie aanvragen ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding, online : www.vormelek-formelec.be

   

  vzw VORMELEK

  Marlylaan 15

  1120 Brussel

  Tél : 02 476 16 76 – fax : 02 476 17 76

  info@vormelek-formelec.be

  www.vormelek-formelec.be