Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Lifttechnieken : inleiding - 8 dagen

 

IRIS TECH+ stelt een inleiding tot de basistechnieken voor liften voor. Het gaat om een generalistische opleiding bestemd voor nieuwe werknemers van liftbedrijven.

Het doel is liften “technologisch uit de doeken te doen”, de deelnemers te initiëren in het beroep van lifttechnicus en in de technologieën en werkmethodes waar ze mee te maken zullen krijgen.

 

4 modules, 8 dagen opleiding :

 

Algemeenheden – 2 dagen

Machine kamer – 2 dagen

Montage – 2 dagen

Deuren – 2 dagen

 

 

 

Inhoud “Algemeenheden” (2 dagen) :

 

1. Geschiedenis

Inleiding

Evolutie in de tijd

 

2. De evolutie van de actuele liften

De verdwijning van de machine kamer

Het principe van de frequentie regeling

 

3. De lift in het algemeen

De machine kamer

De kooi

De schacht

 

4. De algemene werking van de elektrische lift

Het doel van de lift

Het mechanische principe

Het elektrische principe

Besturing

Het elektrische deel

 

5. Verschillende typen liften

Definities

Essentiële karakteristieken van liften (en andere lastenophalers)

Type van liften (geklasseerd volgens de functie)

Type van liften (geklasseerd volgens hun aandrijving)

 

6. Technisch nazicht en onderhoud

Het onderhoud voor liften met hun eigenheden

Onderhoud en periodieke nazichten

Lijst van de te controleren elementen

Veiligheid

Maandpunten 

 

7. De norm

Inleiding

Doel van de Richtlijn en de Norm

Definities

Toepassingsveld

Voorwaarde om op de markt te brengen

Essentiële veiligheids - en gezondheidseisen voor het ontwerp en de constructie van de liften en van veiligheidscomponenten.

 

 

 

Inhoud “Machine kamer” (2 dagen) :

 

1. Mechanisch gedeelte

De overbrenging

De rem

De snelheidsbegrenzer

De stalen kabels

De tractieschijf

 

2. Elektrisch gedeelte

De hoofdschakelaar

Kracht

Verlichting

De elektrische kast

De motor

Besturingen

 

3. Veiligheid

Mechanische veiligheid

Elektrische veiligheid

Veiligheid van de gebruikers

 

 

 

Inhoud “Montage” (2 dagen) :

 

1. Inleiding

Bewegingsvrijheden 

Verticaliteit, parallellisme, uitlijning

De montage is een precisiewerk

Montageprocedures

 

2. Het lezen van de plans uit het montagedossier

De schachtmaten

Algemeen plan van de schacht

Plaatsen looddraad geleiders en deuren

Algemene doorsnee van de schacht

Doorsnee van de schacht met toestellen

Machinekamer

Nazicht van de schachthoogte

Opstellen maattabel

Volledig veilig opmeten

 

3. Het uitloden van de schacht

De goede plaats van de geleiderbevestigingen

Uitloodplan

Gereedschaplijst

 

4. De geleiders

Werken met de geleiders

Montage van de eerste geleider

Hoe kijken we de uitlijning van de geleiders na

Uitlijncaliber

 

5. Het plaatsen van de kooibeugel en de kooi

Plaatsen van de onderste blokkeerklem voor de kooibeugel

Plaatsen van het onderste deel van de kooibeugel

Plaatsen van de verticale dragers van de kooibeugel

Het plaatsen van de kop van de ophanging

Montage en aansluiten van het valschermsysteem

Plaatsen van de kooivloer

Montage van de kooiwanden

Montage van het kooidak

Montage van de kooiisolatie

Plaatsen van de kooi

 

6. De montage van de overige geleiders en hun bevestigingen

Bevestiging van de 3de geleiderbevestiging

Regeling van de 3de geleiderbevestiging

Montage van de bovenste geleiders

 

 

 

Inhoud “Deuren” (2 dagen) :

 

1. Montage

Het afladen en opbergen

Het lezen van het dossier en het uitloden van de schacht

De montage van de deurdrempel

De montage van het kader en van de façade

De afwerking van de drempel en de montage van de panelen

De controle van de goede werking en van de bordesdeuren

 

2. Bordesdeuren

Determinatie aslijn

Deze aslijn overbrengen op het portaal

Positiebepaling hoogte deur

Positiebepaling bevestigingsplaat portaaldeur beneden

Afregelen en bevestigingsplaat aan het afgewerkte verdiep

Inbrengen van het deurkader in het portaal

Montage van de bevestigingsplaten aan de muur boven

Uitlijnen van het kader van de portaaldeur

Deurpanelen

Controle deurcontact ks

Afstelling tegenwieltjes rolwagen

Eindcontrole portaaldeur

 

3. De werking

Het uitlijnen van de kooideurenpanelen van het bordesdeurpanelen

De regeling van de meeneemschaachts en het slot

Regeling van de aandrijfarm en kooideurkontakt

De regeling van de aandrijving

De controlepunten

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Catherine Coen op 02 / 340 07 87 of catherine.coen@iristech.be 

Indien U een kandidaat wenst in te schrijven voor een opleiding, graag ons de bestelbon doormailen of faxen op : catherine.coen@iristech.be of op faxnummer 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma. 

Indien het minimum aantal deelnemers bereikt is, bevestigen wij ten laatste 2 weken voor de vooropgestelde aanvangsdatum, het doorgaan van de door U gevraagde opleiding.

:: FAQ

 • Waar en wanneer gaan de opleidingen door ? Open or Close

  De opleidingen vinden plaats in onze werkplaatsen, 117, Sint-Denijsstraat te 1190 Vorst.

   

  De lessen gaan door van maandag tot vrijdag, volgens het uurrooster 7u30 tot 15u30.

   

 • Wat omvatten uw tarieven ? Open or Close

  Behalve anders vermeld, zijn onze tarieven begrepen per persoon voor het geheel van de opleiding.

   

   De BTW is niet van toepassing op deze bedragen.

   

  Onze tarieven omvatten de prestaties van de lesgever, het pedagogisch materiaal, de cursusnota’s, een middagsandwich en enkele dranken.

   

 • Welke zijn de inschrijvingsmodaliteiten ? Open or Close

  Om een kandidaat in te schrijven, vragen wij U een bestelbon te mailen of te faxen naar : catherine.coen@iristech.be of per fax naar 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma.

   

 • Wanneer krijg ik de bevestiging van mijn inschrijving ? Open or Close

  Het effectief doorgaan van de opleiding wordt 2 weken voor de aanvang van de opleiding, per mail of fax gemeld, dit indien het minimum aantal deelnemers bereikt is.

   

  Bij onvoldoende inschrijvingen, zullen wij U melden dat de opleiding afgelast wordt.

   

 • Kan mijn onderneming genieten van opleidingspremies ? Open or Close

  Deze vraag stelt U het beste aan het sectorfonds waartoe Uw bedrijf behoort!

   

  De hiernavolgende sectorfondsen hebben reeds premies toegekend aan ondernemingen die werknemers inschreven voor onze opleidingen:

   

  ·     PC 111 - metaal - INOM

  ·     PC 149.01 - elektriciens - Vormelec

  ·     PC 124 - bouw - FVB

  ·     PC 118 - voeding- IPV

   

  Daar de premieaanvragen soms lang voor het begin van de opleiding moeten aangevraagd worden, raden wij aan, dat U zich op tijd inlicht bij Uw sectorfonds.

   

  Graag ook IRIS TECH+ informeren betreffende de eventuele stappen die zij moet ondernemen, opdat U van deze premie zou kunnen genieten (bv aanwezigheidslijst enz.)

    

 • Kan een opleiding georganiseerd worden met alleen werknemers uit mijn bedrijf ? Open or Close

  Ja.

   

  U kunt hiervoor Catherine Coen contacteren om een prijsofferte en een opleidingsplanning te bekomen.

  catherine.coen@iristech.be – tel: 02 / 340 07 87

   

 • Open or Close

        

 • Hebt u informatie over de premie betaald door Vormelek aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 ? Open or Close

  Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een partnerschapsopleiding met Vormelek volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

   

  Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

  Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek : 02 476 16 76

   

  U mag de premie aanvragen ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding, online : www.vormelek-formelec.be

   

  vzw VORMELEK

  Marlylaan 15

  1120 Brussel

  Tél : 02 476 16 76 – fax : 02 476 17 76

  info@vormelek-formelec.be

  www.vormelek-formelec.be