Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Klimatisatie basis principes - 4 dagen

Voorkennis : Geen

Inhoud :

1. De basiseenheden

Het SI-systeem

De veelvouden

De afgeleide eenheden

2. Het comfort

Toepassingen van luchtbehandeling en klimaatregeling

Begrippen in verband met comfort

Metabolisme van het menselijk lichaam

Regeling van de temperatuur van het menselijk lichaam

3. Vochtige lucht

Fysische eigenschappen van vochtige lucht

Karakteristieke grootheden van vochtige lucht

Diffusie van waterdamp

Theorie van de psychrometer

De psychrometer

Dauwpunttemperatuur

4. De thermische balans

Basisomstandigheden voor België

Intern geproduceerde warmte

Warmtetoevoer van buitenuit

Vereenvoudigde thermische balans

5. Diagram van vochtige lucht

6. Transformatie van de lucht

Verwarming van de lucht

Afkoeling van de lucht

Voorstelling van de transformaties van vochtige lucht

Werkingsprincipes van de luchtbehandelingstoestellen

 7. Verdeling van de lucht

Stromen van de fluida

Algemene ventilatieprincipes

Diffusie van de lucht

8. Aanvullende theorie

Volumiek debiet, massadebiet

Specifieke warmte

Warmteoverdrachten

9. Fysische eigenschappen van lucht en water

Water, waterdamp, waterdamptabel

Verdampingswarmte, condensatiewarmte

Vochtige lucht

Definitie van enthalpie

Waarneembare warmte, latente warmte

Herhaling : droge en vochtige temperatuur, dauwpunttemperatuur

Herhaling met betrekking tot het diagram van vochtige lucht

10. Afkoeling en verwarming van lucht

Verandering van de karakteristieken van lucht

Afkoeling van de lucht

Voorstelling van de transformaties van vochtige lucht

Verhoudingen vermogen-debiet-temperatuurverschil

11. Bevochtiging en ontvochtiging

Nut van bevochtiging

Verschillende bevochtigingsmethoden (adiabatisch, isotherm)

Hoeveelheid condensaten die worden opgevangen

Verhouding vermogen-energie-debiet

12. Thermische balans

Analyse van de voornaamste warmtetoenames

Verschijnselen in verband met matiging van de warmtetoenames

Inertie en accumulatie

Invloed van de aanvoer van verse lucht

13. De luchtmengsels

Achterhalen van de karakteristieken van een luchtmengsel

Mengsel van verse lucht en gerecycleerdelucht in de winter

Mengsel van verse lucht en gerecycleerdelucht in de zomer

Vergelijking van de enthalpieën

14. Technologie van de pulseeraggregaten

Mengkast met ingebouwde regelregisters

Voorfilters en/of filters

Ventilatoren

De verwarmings- en afkoelingsinstallaties

Problematiek van het afvoeren van de condensaten

De luchtbevochtigers

De elementen die bij de installatie horen

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Catherine Coen op 02 / 340 07 87 of catherine.coen@iristech.be 

Indien U een kandidaat wenst in te schrijven voor een opleiding, graag ons de bestelbon doormailen of faxen op : catherine.coen@iristech.be of op faxnummer 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma. 

Indien het minimum aantal deelnemers bereikt is, bevestigen wij ten laatste 2 weken voor de vooropgestelde aanvangsdatum, het doorgaan van de door U gevraagde opleiding.

:: FAQ

 • Waar en wanneer gaan de opleidingen door ? Open or Close

  De opleidingen vinden plaats in onze werkplaatsen, 117, Sint-Denijsstraat te 1190 Vorst.

   

  De lessen gaan door van maandag tot vrijdag, volgens het uurrooster 7u30 tot 15u30.

   

 • Wat omvatten uw tarieven ? Open or Close

  Behalve anders vermeld, zijn onze tarieven begrepen per persoon voor het geheel van de opleiding.

   

   De BTW is niet van toepassing op deze bedragen.

   

  Onze tarieven omvatten de prestaties van de lesgever, het pedagogisch materiaal, de cursusnota’s, een middagsandwich en enkele dranken.

   

 • Welke zijn de inschrijvingsmodaliteiten ? Open or Close

  Om een kandidaat in te schrijven, vragen wij U een bestelbon te mailen of te faxen naar : catherine.coen@iristech.be of per fax naar 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma.

   

 • Wanneer krijg ik de bevestiging van mijn inschrijving ? Open or Close

  Het effectief doorgaan van de opleiding wordt 2 weken voor de aanvang van de opleiding, per mail of fax gemeld, dit indien het minimum aantal deelnemers bereikt is.

   

  Bij onvoldoende inschrijvingen, zullen wij U melden dat de opleiding afgelast wordt.

   

 • Kan mijn onderneming genieten van opleidingspremies ? Open or Close

  Deze vraag stelt U het beste aan het sectorfonds waartoe Uw bedrijf behoort!

   

  De hiernavolgende sectorfondsen hebben reeds premies toegekend aan ondernemingen die werknemers inschreven voor onze opleidingen:

   

  ·     PC 111 - metaal - INOM

  ·     PC 149.01 - elektriciens - Vormelec

  ·     PC 124 - bouw - FVB

  ·     PC 118 - voeding- IPV

   

  Daar de premieaanvragen soms lang voor het begin van de opleiding moeten aangevraagd worden, raden wij aan, dat U zich op tijd inlicht bij Uw sectorfonds.

   

  Graag ook IRIS TECH+ informeren betreffende de eventuele stappen die zij moet ondernemen, opdat U van deze premie zou kunnen genieten (bv aanwezigheidslijst enz.)

    

 • Kan een opleiding georganiseerd worden met alleen werknemers uit mijn bedrijf ? Open or Close

  Ja.

   

  U kunt hiervoor Catherine Coen contacteren om een prijsofferte en een opleidingsplanning te bekomen.

  catherine.coen@iristech.be – tel: 02 / 340 07 87

   

 • Open or Close

        

 • Hebt u informatie over de premie betaald door Vormelek aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 ? Open or Close

  Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een partnerschapsopleiding met Vormelek volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

   

  Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

  Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek : 02 476 16 76

   

  U mag de premie aanvragen ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding, online : www.vormelek-formelec.be

   

  vzw VORMELEK

  Marlylaan 15

  1120 Brussel

  Tél : 02 476 16 76 – fax : 02 476 17 76

  info@vormelek-formelec.be

  www.vormelek-formelec.be